Wynajem samochodów Siemianowice Śląskie
Wypożyczalnia samochodów Siemianowice Śląskie
2 marca 2018

Wypożyczalnia samochodów Śląskie

Województwo Śląskie

Wypożyczalnia samochodów Śląskie

Województwo śląskie jest jednostką samorządu terytorialnego oraz jednostką podziału administracyjnego. Jego powierzchnia to 12333,09km2. Leży na obszarze Niziny Śląskiej, Wyżyny Śląsko-Krakowskiej, Kotliny Oświęcimskiej, Pogórza Zachodniobeskidzkiego, Beskidów Zachodnich. Obejmuje wschodnią część Górnego Śląska i zachodnią część zachodniej Małopolski, w tym Zagłębie Dąbrowskie, Zagłębie Krakowskie, Żywiecczyznę i Częstochowę. Liczba osób które zamieszkują Śląskie to 4,57mln. Województwo Śląskie cechuje się najwyższym stopniem urbanizacji oraz gęstości zatrudnienia spośród wszystkich województw w Polsce. Ma również najwięcej miast na prawach powiatu niż powiatów.<a href=”https://www.slaskie.pl/” rel=”nofollow“>Mapa płatnego parkowania</a>

Jest ono również jednym z najlepszych pod względem inwestycji w całej Polsce. Jednym z czynników który plasuje tak wysoko województwo śląskie jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna, dzięki której powstało wiele inwestycji, co w konsekfencji zaowocowało powstawniem 56tys nowych miejsc pracy. Katowicka strefa ekonomiczna została dwukrotnie uznaną za najlepszą w roku 2015 i 2016.

Wypozyczalnia samochodow slaskie

Województwo Śląskie jest jednym z najbardziej rozwiniętych województw pod względem kolei. Przez dworzec główny w Katowicach przejeżdżają pociągi InterCity oraz Eurocity. Biegnie tędy autostrada A1 (E75), autostrada A4 (E40), droga ekspresowa S1, droga ekspresowa S52, droga ekspresowa S86 oraz kilkanaście dróg krajowych i dróg wojewódzkich. Drogowa Trasa Średnicowa ma docelowo połączyć centra większości miast leżących w GOP.

Śląskie to obszar wielokulturowy, na ukształtowanie którego w znaczącym stopniu wpływ miała zamieszkująca ludność pochodzenia niemieckiego, czeskiego, polskiego oraz żydowskiego. Silne poczucie tożsamości z reginonem oraz duże zróżnicowanie kulturowe w różnych jego obszarach potwierdza jego wielokulturowość.

Ludzie żyjący na śląsku to zadowoleni i energiczni mieszkańcy. Prowadzą bogate życie kulturalne, a gospodarka kojarzy się z przedsiębiorczością małych firm oraz górnictwem.

Jest jednym z ciekawszych i najbardziej atrakcyjnym pod względem turystyki regionem w Polsce. Prezentuje zróżnicowany krajobraz, bujne życie kulturalne oraz nieskazitelną przyrodę.

Działamy na obszarze

Śląsk, województwo śląskie: Będzin, Sosnowiec, Dąbrowa Górnicza, Katowice, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Ruda Śląska, Oświęcim i inne. Skontaktuj się z nami w celu omówienia szczegółów podstawienia samochodu: Contact